Det gäller att ha koll innan man börjar tröska, höst

Det gäller att ha koll innan man börjar tröska, höst

Det gäller att ha koll innan man börjar tröska