Maltkornfältet dagen innan tröskning. Tröskan tömmer säden i den blå containern som körs bort med lastbil. höst

Maltkornfältet dagen innan tröskning. Tröskan tömmer säden i den blå containern som körs bort med lastbil. höst

Maltkornfältet dagen innan tröskning. Tröskan tömmer säden i den blå containern som körs bort med lastbil. höst