Lamm på äventyr, notera ropande tackan i bakgrunden, sommar

Lamm på äventyr, notera ropande tackan i bakgrunden, sommar

Lamm på äventyr, notera ropande tackan i bakgrunden.