Åker och fårens träddunge, vinter

Vår åker och fårens träddunge

En av åkrarna, träddungen hör till fårens sommarhage